Blockchain có thể làm gì trong chuỗi cung ứng?

Từ khi công nghệ blockchain và tiền điện tử bước vào thực tế, nó giải phóng những điều không thể mà nó có thể tạo ra cho doanh nghiệp cung ứng.

Một sự pha trộn thông minh của công nghệ sổ cái phân tán và blockchain là đủ để làm điều này xảy ra

Blockchain dùng cho mục đích gì?

Chuỗi cung ứng là một thủ tục trong đó các doanh nghiệp sử dụng để sản xuất hàng hóa và vận chuyển chúng ra trong và ngoài nước cho người tiêu dùng của họ. Các nhà sản xuất, nhà bán buôn và nhà bán lẻ có thể sử dụng blockchain để lưu trữ dữ liệu của họ trong cơ sở dữ liệu nội bộ an toàn và bảo mật.

Điều này có ích khi người nhận gặp phải một số vấn đề như giao hàng trễ, bồi thường hoặc hủy đơn hàng. Với chuỗi cung ứng, người gửi không phải quét và xem hệ thống dữ liệu một cách thủ công và theo dõi nó trên các trang đánh dấu, hoặc bất kỳ xác nhận nào để xác minh.

Nhưng điều này có thể tránh được việc tốn thời gian và một quá trình không hiệu quả.

Một hệ thống quản lý chuỗi cung ứng toàn ngành có lợi để mã hóa hồ sơ. Mọi giao dịch đều minh bạch và cả hai bên có thể theo dõi tình trạng của các sản phẩm trong chuỗi cung ứng từ khi sản xuất cho đến khi nó được đến tay nhà bán lẻ.

Blockchain đảm bảo sự an toàn và bảo mật của việc vận chuyển hàng hóa của trung tâm phân phối và bán lẻ. Nó cũng có thể là một cách để các nhà bán lẻ đảm bảo tính xác thực của sản phẩm và liệu nhà sản xuất có được ủy quyền hay không.

Nếu toàn bộ quá trình được ghi lại trong blockchain và mọi người tham gia vào giao dịch có thể nhìn thấu qua nó, nó cho phép thông tin được thực hiện thông qua chuỗi nhanh hơn và chính xác hơn nhiều.

Nó cũng cho phép các hành động kích hoạt tự động như thanh toán hóa đơn một cách dễ dàng.

Công nghệ đang thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người ngày nay nhanh hơn và nhiều hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Các công ty đang tìm kiếm các phương pháp và cách tiếp cận khác nhau để giúp cả hai bên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, việc kiểm tra giấy tờ và phê duyệt hóa đơn một cách thủ công vẫn còn được áp dụng trong các cơ sở tài chính.

Tóm lại

Bất chấp những lợi ích hấp dẫn của những gì blockchain vẫn đang được đem ra thảo luận, những người chơi nòng cốt trong ngành vẫn tạo được bước nhảy vọt trong thị trường tiền điện tử vì tính chất không ổn định của nó.