Công nghệ blockchain là gì?

Từ độ cao hành trình, blockchain có thể trông không khác mấy so với những thứ bạn quen thuộc, theo Wikipedia

Với Blockchain, nhiều người có thể viết nhiều mục để lưu lại thông tin.

Cộng đồng người dùng có thể kiểm soát lịch sử sửa đổi thông tin

Tương tự như vậy, các thông tin trên Wikipedia không phải là sản phẩm của một người hay tổ chức nào cụ thể. Không ai kiểm soát thông tin đó.

Việc giảm dần tới sát đất, tuy nhiên, sự khác biệt làm cho công nghệ Blockchain trở nên độc nhất hơn bao giờ hết. Trong khi cả hai đều hoạt động dựa trên mạng lưới phân phối (internet) , Wikipedia được xây dựng dựa trên World Wide Web (WWW) theo mô hình máy khách – chủ.

Người dùng (khách hàng ) được cho phép liên kết với tài khoản có thể thay đổi các mục được lưu trữ tập trung trên máy chủ.

Bất cứ lúc nào người dùng truy cập vào trang Wikipedia, nó sẽ cập nhật phiên bản mới của “bản lưu trữ cấp cao” các mục trên Wikipedia. Kiểm soát cơ sở dữ liệu duy trì với quản trị viên Wikipedia cho phép truy cập và quyền được duy trì cơ quan trung ương

Xương sống kĩ thuật số Wikipedia tương tự như việc bảo vệ và tập trung cao độ các cơ sở dữ liệu mà chính phủ, các công ty bảo hiểm, ngân hàng vẫn duy trì cho đến ngày nay. Kiểm soát sự tập trung của cơ sở dữ liệu thuộc về chủ sở hữu, bao gồm việc quản lí những cập nhật mới, truy cập, bảo vệ và chống lại sự đe dọa an ninh mạng.

Việc phân phối cơ sở dữ liệu được tạo bởi công nghệ blockchain có bản chất về cơ bản là khác nhau. Đây là khía cạnh quan trọng và khác biệt nhất của công nghệ Blockchain.

“Bản lưu trữ cấp cao” của Wikipedia sẽ được chỉnh sửa trên máy chủ và tất cả người dùng sẽ thấy phiên bản mới. Trong trường hợp của blockchain, mọi nút trong mạng đều đi đến cùng một kết luận, mỗi nút cập nhật bản ghi một cách độc lập, với bản ghi phổ biến nhất trở thành bản ghi chính thức thực tế thay vì có bản sao chính.

Giao dịch được lên sóng, và mỗi nút được tạo bởi chính phiên bản cập nhật của sự kiện.

Đây là một điều khác biệt làm cho công nghệ blockchain trở nên hữu ích. Nó đại diện cho sự đổi mới đăng kí thông tin và phân phối điều đó loại bỏ nhu cầu cho các bên đáng tin cậy để tạo điều kiện cho các mối quan hệ kĩ thuật số.

Tuy nhiên, công nghệ blockchain, với tất cả sự ưu Việt, không phải là một công nghệ mới

Thay vào đó, nó là sự kết hợp của các công nghệ quen thuộc nhưng được áp dụng theo một cách mới. Chính sự phối hợp đặc biệt của ba công nghệ (Internet, mật mã khóa riêng và khuyến khích giao thức) là điều khiển cho ý tưởng của Satoshi Nakamoto – cha đẻ của bitcoin- trở nên thật khác biệt, ý tưởng rất hữu ích.

Niềm tin là một phán đoán rủi ro giữa các bên khác nhau và trong thế giới kỹ thuật số, niềm tin thường được định hình bằng cách chứng minh danh tính (xác thực) và chứng minh quyền (ủy quyền).

Nói một cách đơn giản hơn, chúng tôi muốn biết “bạn là người mà bạn đang nói tới ?” Và “liệu bạn có thể làm những gì bạn đang cố thể hiện không?”

Trong trường hợp của blockchain, mật mã khóa riêng cung cấp một công cụ sở hữu mạnh mẽ, đáp ứng các yêu cầu xác thực. Sở hữu một khóa riêng là quyền sở hữu. Nó cũng cho phép một người ít chia sẻ nhiều thông tin cá nhân hơn mà họ cần để trao đổi, khiến họ tiếp xúc với tin tặc.

Xác thực là không đủ. Ủy quyền – có đủ tiền, phát hành loại giao dịch chính xác, v.v. – cần một mạng lưới phân phối, mạng ngang hàng như điểm bắt đầu. Một mạng lưới phân tán làm giảm nguy cơ tham nhũng tập trung hoặc thất bại.

Mạng phân tán này cũng phải được cam kết bảo mật và lưu trữ mạng lưới giao dịch. Việc ủy ​​quyền giao dịch là kết quả của toàn bộ mạng áp dụng các quy tắc mà nó được thiết kế (giao thức blockchain trên mạng).

Xác thực và ủy quyền được cung cấp theo cách này cho phép các tương tác trong thế giới kỹ thuật số mà không cần dựa vào niềm tin (thứ mà cực kì khó để đạt được). Ngày nay, các doanh nhân trong các ngành công nghiệp trên khắp thế giới đã thức tỉnh với ý nghĩa của sự phát triển này –  nó giúp biến những mối quan hệ trên nền tảng kỹ thuật số mà từng được coi là không tồn tại thành sự thật. Công nghệ blockchain thường được mô tả là nền tảng phát triển Internet mà không chỉ trao đổi được thông tin mà còn có thể trao đổi được tài sản hay giá trị

Trên thực tế, ý tưởng rằng các khóa mật mã và sổ cái chung có thể khuyến khích người dùng bảo mật và chính thức hóa các mối quan hệ kỹ thuật số có thể sáng tạo một cách điên rồ. Tất cả mọi người từ chính phủ đến các công ty công nghệ thông tin, đến các ngân hàng đang tìm cách xây dựng lớp giao dịch này.

Xác thực và ủy quyền, quan trọng đối với các giao dịch kỹ thuật số, được thiết lập do kết quả của cấu hình công nghệ blockchain.

Ý tưởng này có thể được áp dụng cho bất kỳ nhu cầu nào về một hệ thống lưu trữ đáng tin cậy.