Liên Hệ

Asia Token Fund cam kết cung cấp cho bạn những thông tin, tin tức và sự kiện mới nhất về token chứng khoán, token đầu tư, STO và blockchain. Đồng thời, chúng tôi cũng luôn tìm kiếm những đối tác chiến lược và những người có tầm ảnh hưởng cùng chung tay giúp chúng tôi xây dựng một không gian blockchain và token chứng khoán phát triển hơn.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi về những vấn đề sau:

  • Đối tác truyền thông
  • Tác giả
  • Nhà đầu tư, quỹ đầu tư
  • Sự kiện
  • Nền tảng phát hành token chứng khoán
  • Quá trình hợp pháp hóa STO

Trang tin tức atfnews.vn được vận hành bởi BlockAce, đại diện độc quyền và chính thức tại Việt Nam của Asia Token Fund.

Thông tin liên hệ:

Email: hello@blockace.in

Facebook: @atfnewsvn