Home Tags Mark Zuckerberg

Tag: Mark Zuckerberg

AMA Hot: PledgeCamp – nền tảng gọi vốn cộng đồng thế...

Buổi AMA - Ask Me Anything sẽ được diễn ra lúc 9pm ngày 19/08 tại cộng đồng Telegram Đông Nam Á:...

Facebook có kế hoạch thành lập một tổ chức độc lập...

Theo báo cáo của The Information, Facebook đang tạo ra một tổ chức độc lập để quản lý tiền điện tử của...