Home Tags OnBuff

Tag: OnBuff

[Talkshow Blockchain đầu tiên] P3 – Angella , OnBUFF

Gương mặt trang bìa của The Face kỳ tháng 4, doanh nhân Angella, Co-Founder của OnBUFF - Một nền tảng Blockchain...

[Độc quyền] Kinh doanh bằng cảm xúc – Nữ doanh nhân...

(The Face Magazine) Để dẫn dắt một công ty phát triển công nghệ Blockchain và IP (sở hữu trí tuệ) game đầy...