Home Tags Talkshow blockchain

Tag: talkshow blockchain

[Talkshow Blockchain đầu tiên] P4 – Jade Chen, Node Capital &...

(Talkshow Empowering Success) Khi công nghệ Blockchain tiếp cận chúng ta, ít ai có thể hình dung công việc này lại dẫn...

[Talkshow Blockchain đầu tiên] P3 – Angella , OnBUFF

Gương mặt trang bìa của The Face kỳ tháng 4, doanh nhân Angella, Co-Founder của OnBUFF - Một nền tảng Blockchain...